Velkommen til Fjaltring Friskole

FJALTRING FRISKOLE 

– Er grundlagt i 1884.

– Drives efter Grundtvig-Koldske ideer.

– Udvikler i samarbejde med forældrene de evner hos børnene, der gør dem i stand til, engageret, at turde tage imod de udfordringer, livet byder på nu og i fremtiden. Disse evner er kendskabet til vort kulturelle og naturgivne grundlag, nysgerrighed, årvågenhed, hensynsfuldhed, selvstændighed, fællesskabsfølelse og gå på mod.

– Arbejder i “udeskole” mindst 1 dag om ugen.

– Formidler viden ved konstant vekslen mellem faglig undervisning, fortælling, oplevelser, sang og musik.

Fjaltring Friskole er en skole med en lang historie.  Klik på billedet her til højre hvis du vil læse om den.

Skolen lægger vægt på

 • at drage fordel af det enkelte barns ressourcer.
 •  at ingen børn bliver glemt.
 •  at børnene lærer at løse konflikter
 •  at tage hånd om det enkelte barn, i nært samarbejde med forældrene.

Faste årlige arrangementer for alle:

 • Sheltertur eller anden primitiv tur med overnatning
 •  Høstfest
 •  Julemarked
 •  Luciafest
 •  Fastelavnsfest
 •  Teater 2 uger
 •  Lejrskole i en uge
 •  Sommerfest

Desuden arrangeres en tur til f.eks. Bornholm for de store elever