Skoleledelsen 2018 og fremadrettet

Kære forælder og skolekreds,

I det halve år der er gået siden Birthe gik på efterløn, og indtil bestyrelsen havde held med at finde Birthes afløser, har Helle Green Bjerg været konstitueret skoleleder på friskolen, og varetaget den daglige ledelse af skolen. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Helle for sit arbejde. Det er krævende at overtage ledelsen fra en så erfaren leder som Birthe, og det har også krævet stor personlig indsats at lede friskolen gennem denne periode. Det har betydet at Helle har set sig nødsaget til at sygemelde sig de sidste uger inden sommerferien. Det har ikke været optimalt, men skolens erfarne personale er heldigvis rustet til at lede dagligdagen for denne kortere periode frem mod vor nyvalgte skoleleders tiltrædelse til skolestart efter sommerferien.

Ny leder af Fjaltring Friskole

På den ekstraordinære generalforsamling d.20.juni. 2018 sagde alle fremmødte medlemmer af skolekredsen enstemmigt ja til  Ane Lambæks tiltrædelse som ny skoleleder for Fjaltring Friskole. Tak for opbakningen.

Ane flytter til Fjaltring med sin kæreste, Kasper og deres tre børn Kille, Nora og Cornelius.

I valget af Ane som skolens nye leder lagde bestyrelsen vægt på Anes personlige kompetencer, hendes aktive og skabende profil samt hendes erfaring som underviser i efterskoleverdenen og senest som holdleder på GYM College, Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Ane er uddannet lærer med liniefag i dansk, historie, håndarbejde og billedkunst.

Ane er opvokset på Grønland, og glæder sig til at blive en del af livet på Fjaltring Friskole og i landsbyen. Tag godt imod hende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skolen har fået ½ million til renovering.

Skolen har fået ½ million til renovering.

Den 19. april 2018 modtog Fjaltring Friskole 475.000 kr til renovering af bygningerne. Pengene skal bruges til at omfuge mure, reparere tag samt renovere indgangspartiet til skolen. Samtidig fik skolen 50.000 kr til renovering af legepladsen. Eleverne får flere nye legeredskaber. Der vil blive indkaldt til arbejdsdag i den nærmeste fremtid 🙂

Pengene er en del af en pulje på 1.675.715 kr, der udgjorde overskudet efter lukning af banken.  Læs mere mere her.

Lederskifte 2018

Lederskifte 2018

Før jul sagde vi farvel til Birthe som skoleleder på Friskolen. Efter et meget stort og værdsat arbejde valgte Birthe at gå på efterløn.  I den forbindelse var skolen igennem en god proces med at finde Birthes afløser. Der var god søgning til stillingen, og bestyrelsen havde flere dygtige og kvalificerede ansøgere til samtale. I første runde fandt vi ikke præcis den profil vi søgte. Heldigvis var skolen i den situation at Helle Green Bjerg var villig til at lade sig konstituere som skoleleder indtil brikkerne falder helt på plads i det nye år.
Det er vi taknemlige for.

Godt nytår fra Bestyrelsen!
Fjaltring Friskole