Skoleledelsen 2018 og fremadrettet

Kære forælder og skolekreds,

I det halve år der er gået siden Birthe gik på efterløn, og indtil bestyrelsen havde held med at finde Birthes afløser, har Helle Green Bjerg været konstitueret skoleleder på friskolen, og varetaget den daglige ledelse af skolen. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Helle for sit arbejde. Det er krævende at overtage ledelsen fra en så erfaren leder som Birthe, og det har også krævet stor personlig indsats at lede friskolen gennem denne periode. Det har betydet at Helle har set sig nødsaget til at sygemelde sig de sidste uger inden sommerferien. Det har ikke været optimalt, men skolens erfarne personale er heldigvis rustet til at lede dagligdagen for denne kortere periode frem mod vor nyvalgte skoleleders tiltrædelse til skolestart efter sommerferien.

Ny leder af Fjaltring Friskole

På den ekstraordinære generalforsamling d.20.juni. 2018 sagde alle fremmødte medlemmer af skolekredsen enstemmigt ja til  Ane Lambæks tiltrædelse som ny skoleleder for Fjaltring Friskole. Tak for opbakningen.

Ane flytter til Fjaltring med sin kæreste, Kasper og deres tre børn Kille, Nora og Cornelius.

I valget af Ane som skolens nye leder lagde bestyrelsen vægt på Anes personlige kompetencer, hendes aktive og skabende profil samt hendes erfaring som underviser i efterskoleverdenen og senest som holdleder på GYM College, Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Ane er uddannet lærer med liniefag i dansk, historie, håndarbejde og billedkunst.

Ane er opvokset på Grønland, og glæder sig til at blive en del af livet på Fjaltring Friskole og i landsbyen. Tag godt imod hende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen