Udover den ‘normale’ undervisning har vi siden august 2006 arbejdet 1 dag om ugen i Udeskolen.

I udeskolearbejdet flytter vi dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden.

Udeskolen giver eleverne anledning til at lære på mange måder. Det giver plads til bl.a. faglige aktiviteter, nysgerrig søgen, fordybelse, refleksion, oplevelser, udvikling af sociale og fysiske kompetencer, spontan udfoldelse, fantasi og leg. Uderummet skal i denne forbindelse forstås bredt. Det er ikke kun naturen omkring os, men også kulturen med landsbyliv, museer, erhverv o.s.v.

Med andre ord skal eleverne lære om virkeligheden i virkeligheden, om nærmiljøet i nærmiljøet og om naturen i naturen.

Det er primært natur/ teknik, idræt og klassens time, men de øvrige fag inddrages også, og vi arbejder oftest i tematiske forløb.