Antimobbestrategi for Fjaltring Friskole

 

Vi ønsker et miljø på vores skole, hvor alle børn trives og får mulighed for at udvikle sig optimalt. Derfor er tryghed/nærvær, respekt og god tid nøglen til, at børnene er glade for at komme i skole og at de trives og udvikler sig positivt både fagligt og socialt. Vi har lavet en strategi som vi tager i brug, hvis vi oplever at vores børn bliver udsat for mobning/eller mobber.

Hvad forstår vi ved mobning?

Et barn bliver mobbet, når andre børn eller voksne udsætter ham eller hende for gentagne negative handlinger og vedvarende overskridelse af barnets personlige grænser.

Mobning er når èn af nedenstående eksempler sker en eller flere gange.

 • Når man siger grimme eller ubehagelige ting, gør nar eller bruger sårende øgenavne
 • Når man fortæller løgne, spreder negative rygter,
 • Når man sender ubehagelige eller stødende beskeder f.eks. via SMS, chat eller sociale medier.
 • Når man tvinger en til noget man ikke vil være med til
 • Når man bevidst prøver at lukke ned for kammeratskaber
 • Når man slår, sparker, river i hår, skubber eller låser en inde
 • Når man stjæler eller ødelægger andres ting

Handleplan:

Hvis en elev, lærer eller forældre bliver opmærksom på mobning skal skolen straks kontaktes. Dette gælder også ved mistanke om digital mobning.  Det vil med det samme blive afklaret, hvilken lærer der udarbejder en handleplan med mål og indsatser. Vi arbejder ud fra vores model som er delt i 3 faser.

 • Kortlægning af mobningen: Hvem er impliceret og hvad er det der er sket?
 • Mål og indsatser: Konfliktløsningsmodellen tages i brug og her er dialogen det vigtigste middel til, at nå de mål der opsættes for, at lignende situationer ikke skal opstå igen.
 • Opfølgning: Det er vigtigt at følge op og dette vil fra personalets side ske løbende med observering og dialog med de implicerede parter. Vi vil også indkalde til et møde for at følge op.

Vi arbejder i hverdagen med vores konfliktløsningsmodel, som kan være med til at løse mindre konflikter og misforståelser. Derfor kender børnene og de ansatte modellen, som også er et afgørende og vigtigt redskab i håndteringen af situationer, hvor mobning opstår.

De implicerede indkaldes til et møde med skolen så hurtigt som muligt.

For at forebygge mobning og sikre god trivsel på skolen gør vi følgende tiltag:

 • Det er vigtigt at alle børn bliver hørt og set og derfor er det vigtigt, at der er god tid til, at fortælle de ting der er vigtige for hvert enkelt barn. Derfor skaber vi flere forskellige ” trygge rum” i løbet af dagen, hvor børnene har mulighed for at udtrykke sig og komme til orde.
 • Det er vigtigt at alle børn føler sig trygge derfor arbejder vi altid på at skabe en tæt kontakt og en god relation til de voksne der arbejder på skolen, men selvfølgelig også børnene i mellem.
 • Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde mellem skole og hjem og derfor opfordrer vi forældre til at komme på skolen og i den grad det er muligt besøge skolen, så vi lærer familien at kende. Det er vigtigt, at forældrene oplever at døren til skolen og kontoret altid er åben, og at der hver dag er ”kaffe på kanden”. Derudover har vi en del arrangementer i løbet af skoleåret, som forældrene på forskellige måder er en del af. Vi holder to forældremøder om året (august og januar) og to skole-hjem samtaler, hvor børnene også altid deltager.
 • Det er vigtigt at personalet på skolen kender børnene og internt i teamet drøfter børnenes udvikling både fagligt og socialt. Dette sker på teamets lærermøder som afholdes hver 3. uge, hvor elevernes udvikling og trivsel altid er først på dagsordenen. Derudover er der hver uge møder, hvor vi samler op på situationer der opstår i hverdagen.

Målsætning:

Vores skole skal være et sted, hvor der er rart at være. På vores skole skal vi omgås på en værdig måde og  altid behandle hinanden med respekt, også selvom vi er forskellige.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.9.2020

Vedtaget på lærermøde d. 29.9.2020

0 Shares