FOR FJALTRING FRISKOLE

Hvad forstår vi ved mobning?

Vi siger, at et barn bliver mobbet, når andre børn eller voksne udsætter ham eller hende for gentagne negative handlinger og vedvarende overskridelse af barnets personlige grænser.

Mobning er, når andre

  • siger grimme eller ubehagelige ting, gør nar eller bruger sårende øgenavne.
  • fortæller løgne, spreder negative rygter, sender ubehagelige beskeder f.eks. via SMS eller chat, eller tvinger én til noget, man ikke vil være med til.
  • helt overser én, eller med vilje prøver at lukke én ude fra kammeratskaber.
  • slår, sparker, river i håret, skubber eller låser én inde.
  • stjæler eller ødelægger andres ting.
  • Ved mobning foregår en eller flere af ovenstående ting gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. Det er ikke mobning, når nogen bliver drillet på en sød og venskabelig måde.

Handleplan:

Hvis en elev, lærer eller forældre bliver opmærksom på mobning går vi straks i gang med vores konfliktløsningsmodel. Forældrene (offerets og mobberens forældre) indkaldes til et møde med skolen hurtigst muligt og inden 1 uge.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 2-10-2017

Vedtaget på lærermøde den 28-9-2017