Fjaltring Friskoles værdigrundlag. 

Fjaltring Friskole er grundlagt i 1884. Vi er en skole, der bygger på Grundtvig-Koldske ideer og tanker i en moderne kontekst. Skolen eksisterer med det formål, at udvikle viden og evner hos børnene, som gør dem i stand til, engageret, at turde tage imod de udfordringer, livet byder på nu og i fremtiden. 

På Fjaltring Friskole møder det levende ord til morgensamling, fortælling og i fagene. Det levende ord handler om at være til stede, både som fortæller, men også som den der lytter. Du kan være til stede, hvis du føler dig tryg. Det er vigtigt at skabe grobund for at børnenes nysgerringhed, årvågenhed, hensyn til hinanden, selvstændighed, fællesskabsfølelse og gå-på-mod styrkes. 

Vores kerneværdier er tryghed, fællesskab, forskellighed og fordybelse.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og det handler for os om, at møde børnene der, hvor de er. Vi ser det hele menneske. Vi tror på, at børn skal føle sig, som en vigtig del af fællesskabet. Det er vigtigt, at de betyder noget, og at de ved, at de er vigtige hver og en.

Tid har stor værdi, at have tid nok er vigtigt og børnene skal opleve at de har tid nok – og at vi har tid nok, masser af tid til dem. Vi tror på, at et godt læringsmiljø skabes ved at gøre skolen til et trygt sted, hvor alle behandler hinanden med respekt, hvor der er nærvær og tid til fordybelse. Det skal være trygt, udfordrende, motiverende og spændende at gå i skole. 

Børnene kommer vidt forskellige til skolen, og for os har det stor værdi at de, når de rejser herfra, stadig er vidt forskellige. Her er der plads til forskellighed. Fjaltring Friskole skal samarbejde med børnene og deres familier om det enkelte barn på dets vej fra det lille fællesskab i familien til et større fællesskab i samfundet. På Fjaltring Friskole får børnene de bedste forudsætninger for at skabe et godt liv med høj livskvalitet. Vi skaber læring, der giver mening. 

0 Shares