Fælles mål
Fælles mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen.

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. I alle fag indgår tre tværgående emner: IT og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab. 

Fjaltring Friskole følger Folkeskolens “Fælles Mål” og undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

I fagene Billedkunst, madkundskab og Håndværk og design arbejder vi også ud fra Fælles Mål, men undervisningen foregår i faget “Iværksætteri og Bæredygtighed”. Her arbejder vi med forskellige projekter, hvor fagene indgår som en del af undervisningen. 

Læs mere om fællesmål på undervisningsministeriets hjemmeside lige her

Her er skolens undervisningsplaner:

Oversigt over fagene på Fjaltring Friskole:

Fagene på Fjaltring Friskole

Skole-hjem samarbejde
På Fjaltring Fri- og Udeskole lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem hjem og skole.
I august afholdes et fælles forældremøde for alle forældre. Her fortæller lærerne om, hvad de vil arbejde med i de forskellige fag, samt om evt. nye tiltag. I januar afholdes forældremøde. Her tages forskellige emner op – det kan f.eks. være det sociale liv på skolen.
I efteråret og i foråret afholdes skole – hjemsamtaler for hver enkelt elev. Her drøftes det enkelte barns trivsel og faglige standpunkt.

Ud over dette planlagte samarbejde lægger skolen op til et tæt samarbejde med forældrer omkring det enkelte barn.

Tilsynserklæring
Der gennemføres årligt tilsyn med undervisningen på Fjaltring Fri- og Udeskole. På denne baggrund udarbejdes en tilsynserklæring fra den tilsynsførende. Her kan du læse:

Tilsynserklaering-for-skoleåret-2022-2023

Tidligere erklæringer:
Tilsynserklæring for Fjaltring Friskole 2017-2018
Tilsynserklæring for Fjaltring Friskole 2018-2019
Tilsynserklæring for Fjaltring Friskole 2019-2020
Tilsynserklaering-for-skoleåret-2021-2022

Evaluering
Skolen evaluerer endvidere årligt det forgangne skoleår. Her kan du læse evalueringen af skoleåret:
Evaluering af skoleåret 2022-2023
Undervisningsmiljøplan
Skolens gældende undervisningmiljøplan kan læses her:
Undervisningsmiljøplan for Fjaltring Friskole 2022-2023

0 Shares