En god skolestart er vigtigt! I lillegruppen går læring og leg hånd i hånd, og de yngste møder vi her med kærlige, men faste rammer. Tryghed er et nøgleord for at have en god skoledag, og vi anser det for meget vigtigt, at børnene allerede fra begyndelsen får gode skolevaner – det vil blandt andet sige, at man lærer at kommunikere på en god og respektfuld måde med både skolekammerater og voksne, at man tager sit skolearbejde alvorligt, at man er positiv omkring sig selv og andre, at man deltager i små og store opgaver, at man hjælper hinanden, at man lærer at sige til og fra i forskellige sammenhænge osv. 

Lillegruppens lektioner varer 60 minutter, og vi har erfaring med, at børnene godt kan holdes til ilden så længe ad gangen. Dog tager vi selvfølgelig individuelle hensyn. Lillegruppen har som oftest ti minutters fast spisetid klokken halv ti om formiddagen – altså i forbindelse med det, vi kalder 10-pausen. Her er det godt at have en bid mad med, så man har energi frem til den store spisepause.

Man må godt have et stykke legetøj med i skole, dog skal det som udgangspunkt sættes væk, når der er time. Ofte kan man i lillegruppen have brug for at have et par ekstra sæt tøj liggende, så hav gerne noget skiftetøj i kassen på gangen.

Vi har ikke ”storevenner”, som man ofte ser på større skoler. Vi er til gengæld sammen på tværs af årgangene flere gange om dagen, derfor har lillegruppens børn en naturlig kontakt med de ældre elever.

0 Shares