Vedtægter 
Her kan du læse om skolens vedtægter. Vedtægterne er godkendt på bestyrelsesmøde den 3. april 2006 og i Undervisningsministeriet den 27. september 2006.

Oplysninger og referater vedr. skolens virke, tilsyn og evaluering findes under menupunktet Virke og Evaluering.

Bestyrelse
Sten Toft-Larsen / 21 70 39 76 (Formand)
Tina Ruby  (Næstformand)
Roald Johansen (Kasserer)
Anja Toft-Larsen (Sekretær)
Troels Ruby

Nykonstitueret bestyrelse pr. 30/10 efter formand Jakob er bevilliget orlov pga. arbejde.

Opdateret d.04/11 2019

Referater

Referat fra generalforsamlingen for Fjaltring Friskole 10. april 2019
Formandens beretning GF 2019
Skoleleders årsberetning 2019

Referat fra generalforsamlingen for Fjaltring Friskole 18 april 2018

Referat fra ekstraordinær GFS for Fjaltring Friskole 20 juni 2018