Vedtægter 
Her kan du læse om skolens vedtægter . Vedtægterne er godkendt på bestyrelsesmøde den 3. april 2006 og i Undervisningsministeriet den 27. september 2006.

Oplysninger og referater vedr. skolens virke, tilsyn og evaluering findes under menupunktet Virke og Evaluering.

Bestyrelse
Heino Smed Sørensen (Formand)
Hans Jakob Vemmelund (Næstformand)  26 15 74 07
Rikke Hesselhøj (Kasserer)
Sten Toft-Larsen
Michael Trolle Rasmussen (sekretær)

Opdateret d.13/7 2018

Referater

Referat fra generalforsamlingen for Fjaltring Friskole 18 april 2018

Referat fra ekstraordinær GFS for Fjaltring Friskole 20 juni 2018