Bestyrelse
Frank Vilstrup  (Formand) / 3131 3413 
Heino Smed Sørensen (Næstformand)
Gitte Daasbjerg (Sekretær)
Rikke Hesselhøj (Kasserer)
Lars Aastrup Jensen  

Konstitueret bestyrelse pr. 10.12.20

Opdateret d.15/1 2021

Referater

referat Ekstraordinær generalforsamling 20191212

Bilag til referat af ekstraordinære generalforsamling 12 dec 2019

Indkaldelse generalforsamling Fjaltring Friskole den 10 april 2019 (1)

Referat fra generalforsamlingen for Fjaltring Friskole 10. april 2019
Formandens beretning GF 2019
Skoleleders årsberetning 2019

Referat fra generalforsamlingen for Fjaltring Friskole 18 april 2018

Referat fra ekstraordinær GFS for Fjaltring Friskole 20 juni 2018

0 Shares