Vi sammensætter grupperne på skolen fra skoleår til skoleår. Det vil sige, vi ikke har faste årgange i grupperne, men at vi sammensætter dem efter børnenes antal og især efter børnenes faglige og sociale behov. Oftest finder vi dog 0., 1. og 2. i lillegruppen, 4. og 5. i mellemgruppen samt 6. og 7. i storegruppen.

Vi differentierer undervisningen i grupperne, hvor man ikke nødvendigvis har de bøger, der følger ens eget klassetrin. Hvis man er meget dygtig i et fag, kan man følges med ældre klassetrin, omvendt kan man få lettere materiale, hvis man har det svært med et fag. Dette er helt naturligt for os at arbejde med eleverne på denne måde, og vi gør en dyd ud af, at det ikke er flovt at træde et skridt tilbage, og ligeledes bliver ingen heller ikke drillet, hvis man er meget ambitiøs og gerne vil fremad.

0 Shares