Her begynder børnene på den næste fase i skolelivet. Det nye i forhold til lillegruppen er, at børnene får lov at låne en skolecomputer, som de efter aftale kan få lov at låne med hjem. Faste lektier kommer nu – oftest i matematik, dansk og engelsk. Lektierne skrives altid i Fredagsnyt. Faste grundbøger kommer for alvor ind i billedet i mellemgruppen, især i matematik, dansk og engelsk.

De sociale spilleregler omkring høflig og konstruktiv kommunikation, positivitet, kammeratskab, seriøsitet omkring skoleopgaver m.v. er fortsat en vigtig del af livet som elev på Fjaltring Friskole. Vi træner i mellemgruppen i højere grad det at stå frem foran andre (medelever, lærere, gæster) i det øjemed at præsentere et produkt – det være sig et lille skuespil på engelsk, en fremlæggelse, et digt eller andet, man har arbejdet med i timerne.

0 Shares