Klik ind til “udtalelser”, hvor du kan læse mere om, hvordan det er at gå på Fjaltring Friskole.

FJALTRING FRISKOLE 

– Er en skole med en lang tradition og stor betydning for Fjaltring-Trans og omegn. Den er grundlagt i 1884, og drives efter Grundtvig-Koldske ideer i en moderne kontekst.

Skolen eksisterer med det formål, i samarbejde med forældrene, at udvikle viden og evner hos eleverne, som gør dem i stand til, engageret, at turde tage imod de udfordringer, livet byder på nu og i fremtiden. Disse evner er kendskabet til vort kulturelle og naturgivne grundlag, nysgerrighed, årvågenhed, hensyn, selvstændighed, fællesskabsfølelse og gå-på-mod.

Skolen arbejder med tema/udeskole undervisning 1 dag om ugen, og formidler viden ved konstant vekslen mellem faglig undervisning,
fortælling, oplevelser, sang og musik.

Fjaltring Friskole er en skole med en lang historie.  Klik på billedet herover, og læs om den.

Vi lægger vægt på:

 • At det enkelte barn støttes i at se og udvikle sine egne ressourcer.
 •  At alle elever trives.
 • At det enkelte barn lærer at mestre de sociale spilleregler.
 • At tage hånd om det enkelte barn, i nært samarbejde med forældrene.
 • At udvikle stærke, selvstændigt tænkende elever, der bruger sig selv.

Faste årlige arrangementer for alle:

 • Sheltertur eller anden primitiv tur med overnatning
 •  Høstfest
 •  Julemarked
 •  Luciafest
 •  Fastelavnsfest
 •  Teater 2 uger
 •  Lejrskole i en uge
 •  Sommerfest

Desuden arrangeres en tur til f.eks. Bornholm for de store elever

0 Shares