Iværksætteri på skoleskemaet

Iværksætteri og det at give eleverne mulighed for at boltre sig i kreative processer, har i mange år været en naturlig del af de faste projektuger på Fjaltring Friskole. Her har de blandt andet i projekt ”Fjalleby” skabt deres egne små imponerende forretninger og af flere omgange er der også blevet skabt de fineste opfindelser, de har gennem tiden omsat viden til produkter til værdi for sig selv og andre. Efter mange års erfaringer med denne måde at undervise på har vi nu sat iværksætteri på skoleskemaet, som en fast del af hverdagen. Selvom iværksætteri er en naturlig del af vores kultur her på skolen, har vi efter mange års erfaring brug for at sætte endnu mere fokus på iværksætteri som fag. Innovation og entreprenørskab skal ifølge undervisningsministeriets fællesmål indgå som en central del af fagene, hvilket nogle gange kan være en udfordring og derfor sikrer vi nu at eleverne møder innovation og entreprenørskab som en fast del af skoleskemaet i faget ”Iværksætteri og bæredygtighed”. 

Iværksætteri som fag – hvordan?

Alle elever har en gang om ugen ”Iværksætteri og bæredygtighed” som fag. Her arbejder vi projektorienteret med at iværksætte. Eleverne møder ind til almindelig tid og her har vi et teammøde inden vi går i gang med dagens arbejde. Det hele er bygget op om forløb, hvor processen er i fokus. Det handler om at eleverne kommer på banen med deres ideer og tanker til, hvad de gerne vil iværksætte. Dette sker i en indledende brainstorm, hvor eleverne sammen bliver enige om et overordnet tema. Læreren sætter rammerne for selve projektet, så det er helt tydeligt for eleverne, hvilket rum de har at arbejde med. Gennem de forskellige forløb inviteres gæstelærere ind afhængig af, hvordan det passer ind med projekterne. Læreren fungerer i selve forløbet meget af tiden som vejleder. De store elever har en mentor ordning, der er lokale iværksættere der har meldt sig på banen og her kan eleverne få sparring på deres projekter. 

Iværksætteri som fag – hvorfor?

I løbet af mødet med faget iværksætteri bliver børnene præsenteret for nye måder at tænke og samarbejde på. Det betyder meget, hvis du skal skabe noget, at du kan se mulighederne og tør at gribe dem. En vigtig del er at udforske, men også det at turde at lave fejl, og fortsat tro på sig selv. Det at blive stillet i situationer, hvor du er lidt usikker og i tvivl, men klarer dig igennem er en stor sejr uanset resultat. Vi tror på at iværksætteri som fag er kommet for at blive og at eleverne uanset alder har stort udbytte af at arbejde på denne måde. Det er et vigtigt element i faget, at møde eleverne der hvor de er, så de hver især får en afgørende rolle. Det er i forvejen en naturlig del af hverdagen, at eleverne her på skolen er medbestemmende, hvilket er afgørende i faget. Føler eleverne et ejerskab arbejder de seriøst og målrettet. Denne praksisorienterede undervisning sætter fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. I faget er der særligt fokus på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Alt sammen noget de får brug for den dag de skal videre ud i livet.

0 Shares