Vi har siden august 2006 arbejdet med udeskole og tematisk undervisning.

I 2018 forstår vi udeskole-konceptet  ret bredt. Her griber vi muligheden for at trække virkeligheden helt ind på livet, og arbejder oftest tematisk.

Eksempler på temaer er: Madlavning, kroppen, forårstegn, foto, kunst og design,  musik, teater, idræt, demokrati, (lokal)historie, entreprenørskab, arkæologi, virksomhedsbesøg – for blot at nævne nogle af de ting vi har arbejdet med.

Fællesnævneren er, at vi i endnu højere grad tillader os at inddrage “verden lige nu” og dyrker et aktivt læringsrum, der adskiller sig fra dagligdagen. Aktiviteterne tilgodeser flere niveauer og forskellige læringsstile.

Når vi flytter undervisningen ud af skolen og/eller retter os direkte mod et tema- med flere sanser i brug, så opnår eleverne førstehåndserfaringer, der vækker nysgerrighed, fordybelse og refleksion, men også spontan udfoldelse, fantasi og leg.

Alt dette er med til at styrke elevernes forståelse af omverdenen, og udvikle deres sociale og fysiske kompetencer.

Uderummet skal forstås bredt. Det er ikke kun naturen omkring os, men også kulturen, landsbyen, byen, foreningerne og erhvervslivet.

Med andre ord skal eleverne lære om virkeligheden i virkeligheden, om nærmiljøet i nærmiljøet, om naturen i naturen, og om kunsten ved at udøve kunst, og om idrætten ved at dyrke den.

0 Shares