Projekter – en del af livet på Fjaltring Friskole

Vi arbejder med projektarbejdsformen gennem hele skoleforløbet, så eleverne bliver fortrolige med den arbejdsform, dette selvfølgelig på alderssvarende niveau. Det sker altså som en del af den daglige undervisning og derudover arbejder vi i løbet af skoleåret i perioder også mere intenst med både større og mindre projektforløb.

I vores projektforløb er der tid til virkelig at fordybe sig indenfor specifikke emner. Det er vigtigt at børnene har mulighed for at anvende og udbygge det der lærer i undervisningen også i tværgående emner og problemstillinger

I projektarbejde bliver eleverne bevidste om, og tilegner sig metoder til at opsøge og bearbejde viden, de lære at anvende kendt viden på en ny måde og tænke i alternative retninger. De lærer at formidle den tilegnede viden så andre også får glæde af deres tanker, undersøgelser og arbejde.

Gennem projektarbejdet motiveres eleverne til at være selvstændigt tænkende og nytænkende i processen med at løse en given problemstilling.Eleverne lærer at sætte egne mål, og de har medbestemmelse på arbejdsforløbet, hvilket lærer dem at reflektere over egne valg og handlinger.

Projektarbejdet er altså både intensive projektforløb, men også til dels en del af vores undervisning og kultur her på skolen. Vi oplever gennem mange års erfaringer med projektarbejdsformen en stor motivation hos børnene, når vi underviser projektorienteret. Det er en fornøjelse når undervisningen er så spændende, at man ikke vil holde pause!

0 Shares