Fælles Mål
Fjaltring Fri- og Udeskole følger Folkeskolens “Fælles Mål”.
Se mere på Ministeriet for Børn og Undervisning’s hjemmeside.

I de praktisk-musiske fag giver skolen undervisning i fagene billedkunst, madkundskab, håndarbejde og sløjd i 0-7 kl. Vi kalder fagene P-fag. Undervisningen foregår periodevis med 1,5 ugentlige timer.

Vi følger slutmålene for fagene som de er beskrevet i Fælles Mål 09. Dog er det således at slutmålene opnås senest i slutningen af  7.klasse således undervisningen i de forskellige discipliner strækker sig over flere år end det er nævnt i Fælles Mål.

Skole-hjem samarbejde
På Fjaltring Fri- og Udeskole lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem hjem og skole.
I august afholdes et fælles forældremøde for alle forældre. Her fortæller lærerne om, hvad de vil arbejde med i de forskellige fag, samt om evt. nye tiltag. I januar afholdes forældremøde. Her tages forskellige emner op – det kan f.eks. være det sociale liv på skolen.
I efteråret og i foråret afholdes skole – hjemsamtaler for hver enkelt elev. Her drøftes det enkelte barns trivsel og faglige standpunkt.

Ud over dette planlagte samarbejde lægger skolen op til et tæt samarbejde med forældrer omkring det enkelte barn.

Tilsynserklæring
Der gennemføres årligt tilsyn med undervisningen på Fjaltring Fri- og Udeskole. På denne baggrund udarbejdes en tilsynserklæring fra den tilsynsførende. Her kan du læse Tilsynserklæringen for Fjaltring Friskole 2017 – 2018 . Og den seneste kan læses her: Tilsynsrapport_2018-19.

Evaluering
Skolen evaluerer endvidere årligt det forgangne skoleår. Her kan du læse evalueringen af skoleåret 2017-18: Evaluering_FF_17_18.

Undervisningsmiljøplan
Skolens gældende undervisningmiljøplan kan læses her: UNDERVISNINGSMILJØPLAN.